Tổng Quan Dự Án

  • icon customer house Tên khách hàng: Chị Thu Hiền
  • icon location Căn hộ The Bridgeview - Nam Long, Quận 7, TP.HCM
  • Dịch vụ đã thực hiện: Unpack – Sắp xếp
  • Thời gian hoàn thành: 1 ngày
image project
Trước vệ sinh
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
Hình ảnh trong quá trình nhân viên làm vệ sinh
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
DỊCH VỤ UNPACK - SẮP XẾP
phone